شایان برق/پروژه ها/نمونه پروژه های داخلی/پروژه روشنایی شرکت مدیران خودرو

پروژه روشنایی شرکت مدیران خودرو

مراحل تولید تجهیزات در گروه کارخانه جات شایان برق

اسفند 91

mvm

mvm1

mvm2

mvm3 

mvm5

mvm4

mvm15

مراحل نصب تجهیزات در شرکت مدیران خودرو

اردیبهشت 92

mvm16

 

mvm7

mvm8

mvm9

mvm11

mvm13

mvm12

mvm13