سمیناره ها

    لیست همایش ها و سمینارها گروه صنعتی شایان برق

       در جهت تجاری سازی محصولات روشنایی LED

ردیف

استان

شهر

مجری آموزش

تاریخ برگزاری

1

قم

قم

توزیع نیروی برق استان قم

89/04/06

2

اردبیل

اردبیل

توزیع نیروی برق استان اردبیل

89/06/14

3

مازندران

ساری

 توزیع نیروی برق استان مازندران

89/06/30

4

کردستان

سنندج

توزیع نیروی برق استان سنندج

89/07/27

5

یزد

یزد

توزیع نیروی برق استان یزد

89/04/09

6

سمنان

شاهرود

توزیع نیروی استان سمنان

89/05/18

7

خوزستان

ماهشهر

پتروشیمی مارون

89/06/08

8

خوزستان

ماهشهر

پتروشیمی امیرکبیر

89/07/05

9

مرکزی

اراک

پتروشیمی اراک

89/06/03

10

مرکزی

اراک

شرکت آلومینیوم

89/06/02

11

گیلان

رشت

توزیع نیروی برق گیلان

89/08/09

12

کرمان

کرمان

توزیع نیروی برق شمال کرمان

89/08/06

13

کرمان

کرمان

توزیع نیروی برق جنوب کرمان

89/08/07

14

آذربایجان غربی

ارومیه

توزیع نیروی برق ارومیه

90/01/17

15

آذربایجان شرقی

تبریز

توزیع نیروی برق تبریز

89/10/11

16

خوزستان

اهواز

توزیع نیروی برق اهواز

89/11/24

17

خوزستان

اهواز

سازمان پارکها وفضای سبز

90/03/10

18

زنجان

زنجان

شرکت شهرک های صنعتی

90/05/04

19

کرمان

سیرجان

معدن سنگ آهن سیرجان

90/10/04

20

تهران

تهران

شرکت مشانیر

90/10/18

21

بوشهر

بوشهر

توزیع نیروی برق بوشهر

90/11/11

22

خوزستان

اهواز

شرکت فولاد خوزستان

90/12/21

23

مرکزی

خمین

دانشگاه آزاد خمین

91/03/04

24

بوشهر

عسلویه

پارس جنوبی

91/04/13

25

گیلان

رشت

شرکت برق منطقه ای گیلان

92/05/30

26

اصفهان

اصفهان

شرکت خطوط لوله اصفهان

92/09/17

27

مرکزی

اراک

 آشنایی الکتریکی های استان مرکزی با        محصولات روشنایی  LED

 92/10/19

28

قم

قم

آشنای الکتریکی های استان قم با محصولات روشنایی  LED

 92/11/11

29 لرستان خرم آباد جهاد دانشگاهی لرستان با همکاری نظام مهندسی لرستان 92/12/30
30 بوشهرعسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  93/02/09
 31کرمانشاهکرمانشاه
شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه 93/02/22
32 آذربایجان شرقی 
 تبریزشرکت  توزیع برق آذربایجان شرقی 93/03/25
33  اردبیل اردبیلشرکت  توزیع برق اردبیل
93/03/27
34  قزوین قزویننظام مهندسی استان قزوین 93/03/29
35 سمنان  سمنان شرکت  توزیع برق استان سمنان  93/04/05
36 آذربایجان غربی
ارومیه  شرکت  توزیع برق استان ارومیه 93/05/14
37  کردستانسنندج  نظام مهندسی استان قزوین  93/05/16
38 خوزستان بندر ماهشهر  پتروشیمی خوارزمی   93/05/21
39
کردستان  سنندج توزیع نیروی برق استان کردستان 93/05/25 
 40 لرستانخرم آبادجهاد دانشگاهی خرم آباد   93/05/29 
 41 کرمانشاه کرمانشاهسازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه 93/05/30

 در ضمن این شرکت آمادگی برگزاری

سمینار معرفی منابع روشنایی مبتنی برLED و بررسی نقش آنها درکاهش مصرف انرژی 

در کلیه سازمان های سراسر کشور را دارد 

   نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را درباره برگزاری و مطاب همایش

به ایمیل shb.randd@yahoo.com  ارسال نمایید