فهرست اخبار

اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی گروه صنعتی شایان برق
افتتاح واحد آموزش بین کارگاهی شرکت شایان برق توسط رئیس محترم فنی حرفه ای جناب آقای مهندس جلیلوند
قرارداد انتقال تکنولوژی تولید چراغ‌های ضد انفجار با شرکت فنلاندی
قرارداد انتقال تکنولوژی تولید چراغ‌های ضد انفجار با شرکت فنلاندی امضا شد
میزبانی گروه صنعتی شایان برق در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
گروه صنعتی شایان برق از امروز جمعه97/8/11 لغایت97/8/14افتخار میزبانی شما عزیزان علاقمند وفعال حوزه ص