» افتخارات

افتخارات

گروه صنعتی شایان برق

  • واحد نمونه صنعتی استان طی 12 سال متوالی (1386 الی 1398)
  • انتخاب به عنوان واحد تحقیق و توسعه (R&D) برتر استان در سال 1397 و 1398
  • دارای لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان در سال های 1392،1390،1389 و 1393
  • دارای لوح تقدیر کارآفرین نمونه سال 1386 و 1389
  • کسب عنوان برند برتر استان در سال 1395
  • عضو کارگروه تدوین مشخصات فنی استاندارد سازمان بهینه سازی مصرف انرژی (سابا)
  • دارای پروانه بهره برداری 49173 و 31171 از وزارت صنایع و معادن
  • دارای رتبه 5 رشته برق از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • دارای پروانه R&D از وزارت صنایع به شماره 29060
  • عضویت در انجمن تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن