خانم فاطمه مشتاقی

کارشناس صادرات شماره 2 شایان برق

سرکار خانم فاطمه مشتاقی کارشناس فروش واحد صادرات در کشورهای روسیه ، ازبکستان ، آذرباییجان ، اوکراین ، قزاقستان ، قرقیزستان ، پاکستان ، تاجیکستان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09183470992            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 314)            پست الکترونیکی : moshtaghiexport@shayanelectric.com