خانم فاطمه مشتاقی

کارشناس صادرات شماره 2 شایان برق

سرکار خانم فاطمه مشتاقی کارشناس فروش واحد صادرات در کشورهای روسیه، ازبکستان، آذرباییجان، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09128111993            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 120)            پست الکترونیکی:moshtaghiexport@shayanelectric.com