شایان برق/ارتباط با شایان برق/آقای زینلی و خانم بادکوبه

آقای محمدجواد زینلی

کارشناس فروش شماره 16 شایان برق

 جناب آقای زینلی کارشناس فروش در استان های تهران و خراسان شمالی هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

همراه : 09128111992        تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 331)

 پست الکترونیکی : sale-zeinali@shayanelectric.com

خانم منیره بادکوبه

کارشناس فروش شماره 11 شایان برق

سرکار خانم منیره بادکوبه کارشناس فروش در استان های تهران و البرز هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید: 

همراه : 09127933405      تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 130)

 پست الکترونیکی :  sale-badkobeh@shayanelectric.com