خانم مرجان مبارکی

ms.mobaraki

سرکار خانم مرجان مبارکی کارشناس ارتباط با الکتریکی ها هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09181676921            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : )      پست الکترونیکی: mobaraki_shayanelec@yahoo.com