آقای محمدجواد زینلی

کارشناس فروش شماره 16 شایان برق

جناب آقای محمدجواد زینلی کارشناس فروش در استان های تهران و خراسان شمالی هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09128111992            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 331)            پست الکترونیکی: sale-zeinali@shayanelectric.com