آقای مرتضی فرجی

کارشناس فروش شماره 17 شایان برق

 جناب آقای مرتضی فرجی کارشناس فروش در استان های بوشهر، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویر احمد هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09188488112            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 117)            پست الکترونیکی : sale-faraji@shayanelectric.com