شایان برق/ارتباط با شایان برق/فاطمه سادات واعظی

خانم فاطمه سادات واعظی

 واعظی جدید    

 

سرکار خانم فاطمه سادات واعظی کارشناس فروش در استان های مازندران و کرمان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09126752197            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 114)            پست الکترونیکی :  sale-vaezi@shayanelectric.com