شایان برق/ارتباط با شایان برق/خانم مهندس نان بده

خانم مهندس نان بده


 خانم نان بده   

 

سرکار خانم مهندس نان بده کارشناس فروش در استان های سمنان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و کردستان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

همراه : 09127946381-09188939528          تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 314)       پست الکترونیکی:nanbede@shayanelectric.com