خانم نادری

کارشناس فروش شماره 10 شایان برق

سرکار خانم نادری  کارشناس فروش در استان های فارس و هرمزگان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09127211755            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 158)            پست الکترونیکی :  sale-naderbeygi@shayanelectric.com