خانم فاطمه مشتاقی

کارشناس صادرات شماره 2 شایان برق

سرکار خانم فاطمه مشتاقی کارشناس فروش واحد صادرات در کشورهای روسیه، ازبکستان، آذرباییجان، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان  و تاجیکستان هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09128111993            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 120)            پست الکترونیکی:moshtaghiexport@shayanelectric.com