خانم معصومه میرطاهری

میرطاهری، کارشناس صادرات شرکت شایان برق

سرکار خانم معصومه میرطاهری کارشناس فروش واحد صادرات در کشورهای الجزایر، مصر، تونس، ساحل عاج و نیجریه هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید:

 

همراه : 09183470984            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 119)            پست الکترونیکی :  mirtaheriexport@shayanelectric.com