خانم مریم عابدی

خانم عابدی

سرکار خانم مریم عابدی کارشناس شرکت های مهندسین مشاور، وزارت خانه های ایران و امور وندور هستند که می توانید از راه های زیر با ایشان در ارتباط باشید: 

همراه : 09126274736            تلفن : 9-33553248-086 (داخلی : 103)            پست الکترونیکی :  abedi@shayanelectric.com    

misabedi