سیستم خورشیدی

سیستم های خورشیدی 

سیستم خورشیدی چیست؟
در ابتدا بهتر است در مورد میزان مصرف انرژی برق در کشور به صورت سالیانه اطلاعاتی را بدانیم. در دنیا سالیانه 21776088770300 کیلووات ساعت انرژی برق مورد استفاده قرار می گیرد که از این مقدار ایران سالیانه حدود 218000000000 کیلووات ساعت را به خود اختصاص داده است که در رتبه 18 از دنیا از نظر مصرف انرژی برق قرار می گیرد.
به طور کلی دو نوع انرژی وجود دارد :
1- انرژی های تجدیدپذیر    2- انرژی های تجدیدناپذیر
انرژی های تجدیدپذیر : 
یا انرژی های برگشت پذیر ، به انرژی هایی گفته می شود که توسط طبیعت دوباره جایگزین می شود و این انرژی ها هیچگاه تمام نمی شوند. مثل : 
1. انرژی آبی (برق آبی) 
2. انرژی بادی 
3. انرژی خورشیدی 
4. انرژی زمین گرمایی 
5. انرژی زیست توده 
6. انرژی امواج 
7. جزر و مد و انرژی جریان اقیانوسی (انرژی دریایی) 
8. انرژی هیدروژن
انرژی تجدید ناپذیر : به انرژی هایی گفته می شود که منابع محدودی در طبیعت دارند  و توسط طبیعت یا جایگزین نمی گردد و یا سالیان بسیار زیادی طول می کشد تا جایگزین گردد. مثل : سوخت های فسیلی 
با توجه به اینکه برای تولید انرژی برق می بایست از انرژی های تجدید پذیر یا تجدید ناپذیر استفاده گردد و به عبارتی برای تولید برق به منبع انرژی نیاز داریم، بدین منظور و با تعاریفی که گفته شد در این تبدیل انرژی بهتر است از انرژی های تجدید پذیر استفاده گردد تا منابع انرژی تجدیدناپذیر کاهش پیدا نکند.
سیستم های خورشیدی یکی از روش های تبدیل انرژی می باشند که جهت تولید انرژی برق مورد ستفاده قرار می گیرد و همانطور که از اسم آن پیداست منبع انرژی اولیه در این مدل ، انرژی خورشیدی می باشد.
این تبدیل انرژی به دو نوع انجام می گیرد :
1- سیستم های متصل به شبکه سراسری برق (Gride connected)    2- سیستم های مستقل از شبکه (Stand Alone)
سیستم های متصل به شبکه سراسری برق (Gride connected)
این سیستم ها ، برق تولیدی را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند و از آنجا توسط مراکز توزیع برق برق  به منازل ، اماکن تجاری و ... توزیع می گردد.
سیستم های مستقل از شبکه (Stand Alone)
سیستم هایی هستند که برق تولیدی را برای مصارف همان محل مورد استفاده قرار می دهند.
یکی از مواردی که می توان از سیستم خورشیدی در آن استفاده نمود ، روشنایی می باشد .
جالب است بدانید طبق آمار ارائه شده توسط وزارت نیرو در نشریه آمار تفضیلی صنعت برق ایران در سال 1397 حدود                      مگا وات ساعت انرژی برق جهت روشنایی خیابان ها مصرف شده است.این انرژی معادل با تولید یکسال نیروگاه اتمی بوشهر است!!!!
سیستم روشنایی خورشیدی (Solar Lighting System)
در سیستم روشنایی خورشیدی از یک پنل خورشیدی به منظور تبدیل انرژی تابشی به انرژی الکتریکی (DC) استفاده می کنند. حال برای روشن کردن چراغ می بایست این انرژی توسط باتری به چراغ منتقل گردد. (انرژی گرفته شده از پنل موجب شارژ و دشارژ شدن باتری می گردد)
در این سیستم وظیفه مدیریت باتری(در روز باید باتری شارژ گردد و در هنگام شب چراغ توسط باتری روشن گردد) برعهده قطعه ای به نام شارژ کنترلر می باشد. که این مدیریت کردن از شارژ یا دشارژ کردن بیش از حد باتری جلوگیری می کند و موجب حفاظت از باتری می گردد.
سیستم های خورشیدی چگونه انرژی تابشی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند؟
صفحات فتوولتائیک از نظر تکنولوژی ساخت به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
1- صفحات فتوولتائیک پلی کریستال Photovoltaic Polycrystalline Panels))
2- صفحات فتوولتائیک مونو کریستال Photovoltaic Mono Crystalline Panels))
3-صفحات فتوولتائیک نواری (Thin Film)