شارنوری

شار نوری :

به میزان نور یا همان انرژی تابشی که از یک منبع نوری خارج می شود، شارنوری می گویند. و واحد اندازه گیری آن لومن می باشد که با Lm نمایش داده می شود.

هرچه میزان شارنوری در یک منبع نوری بیشتر باشد آن منبع پر نورتر است. البته این موضوع را باید در نظر داشت که شارنوری بر اثر استفاده و گذر زمان در هر منبع نوری افت می کند. علت افت شار نوری فرسودگی اجزاء منبع نوری (بعنوان مثال چراغ) می باشد.

حفظ شار نوری :

حفظ شارنوری یکی از دغدغه های مهم برای تولید کنندگان حوزه روشنایی می باشد که سبب برتری آن ها نسبت به یکدیگر می گردد.

با توجه به اینکه شارنوری تجهیزات روشنایی با گذر زمان افت می کند ، برای اندازه گیری میزان حفظ شارنوری، در ابتدا شارنوری اندازه گیری شده و سپس پس از گذشت مدت زمان معینی دوباره این عمل تکرار می گردد و به نسبت این دو مقدار، حفظ شارنوری می گویند.