دایکاست

دایکاست چیست ؟

جریان های الکتریکی به دو نوع تقسیم می گردند :

1- جریان مستقبم Direct Current (DC)

2- جریان متناوب Alternating Current (AC)

در بسیاری از وسایل الکترونیکی از جمله محصولات روشنایی می بایست جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل کنیم. که فرآیند تبدیل این دو جریان به یکدیگر به واسطه استفاده از تبدیل کننده های مناسب انجام می شود.

درایور LED در محصولات روشنایی تامین کننده ولتاژ و جریان مناسب مورد استفاده در ماژول LED می باشد.

درایورهای LED را می توان از چندنظر فنی مورد بررسی قرار داد :

1.      تبدیل نوع جریان :

§         AC بهDC

§         DC  به AC

§         AC  به AC

§         DC  به     DC

2.      برند سازنده درایور

3.      قیمت درایور

4.      محدوده ولتاژ ورودی و خروجی و توانایی تولید ولتاژ و جریان مورد نیاز

5.      IP درایورها

درایورهایی که در محصولات روشنایی مورد استفاده قرار می گیرند اغلب از نوع AC به DC هستند. به جز مواردی مثل چراغ هایی که با سیستم خورشیدی (SOLAR) طراحی و ساخته شده اند و با توجه به اینکه انرژی تولیدی سیستم خورشیدی از نوع DC می باشد و در صورتی که بخواهیم این انرژی تولیدی را برای استفاده در چراغ به نوع AC تبدیل کنیم می بایست از تبدیل کننده های DC به َََAC استفاده نمود.

در بیشتر موارد محصولات روشنایی متناسب با سیستم خورشیدی طراحی و تولید گردیده است که نیازی به این درایور در سیستم روشنایی وجود ندارد.

درایورهای تبدیل کننده جریان AC به DC به چند دو کلی تقسیم می گیرند که عبارتند از :

·         ولتاژ ثابت (Constant Voltage) C.C

·         جریان ثابت     (Constant Current) C.C

به جهت بهره بردن از حداکثر راندمان LED ها ، استفاده از درایورهای C.C (جریان ثابت) مناسب تر است.

به این علت که با توجه به افزایش دما در LED در طول زمان افت نوری ایجاد خواه شد ، لیکن با توجه به اعمال جریان ثابت به LED ها ، توسط درایور C.C این افت شارنوری به حداقل مقدار خود خواهد رسید و شاهد حداکثر مقدار شارنوری خواهیم بود.

دایکاست