راهکارهای کاهش خیرگی در طراحی روشنایی معابر

راه کارهای کاهش خیرگی در طراحی روشنایی معابر

عنوان مقاله :

راهکارهای کاهش خیرگی در طراحی روشنایی معابر

چکیده مقاله

در طراحی بهینه روشنایی رعایت معماری مبلمان شهری و ایجاد روشنایی مطلوب با اوصول مهندسی فنی و اقتصادی مد نظر می باشد، روشن کردن سطوح اغلب با ریسک ایجاد خیرگی همراه است خیرگی یا چشم زدگی جزو مصادیق مهم آلودگی نوری است و زمانی رخ می دهد که پرتو نوری که به صورت عمودی می تابد مستقیما وارد چشم انسان شده و شبکیه چشم انسان را بپوشاند، این پدیده به غیر از آسیب به چشم می تواند خطرات بسیار دیگریی به همراه داشته باشد و به مرور به طور ناخوداگاه سبب آسیب روحی در بیننده شود و همچنین موجب محدود شدن دید راننده و خستگی چشم شده و احتمال بروز تصادف را افزایش می دهد، میزان خیرگی معیار مهمی در روشنایی معابر است و در مهندسی روشنایی طراحی های متعددی بدون توجه کافی به این مقوله مهم انجام می گیرد و در بعضی موارد استانداردهای موجود نیاز به بازنگری دارد لذا بررسی آن بسیار اساسی می باشد .

جهت دانلود کامل مقاله "راهکارهای کاهش خیرگی در طراحی روشنایی معابر" کلیک کنید.

 

منبع : راهکارهای کاهش خیرگی درطراحی و اجرای روشنایی معابر، سومین همایش و نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران، تهران، شرکت همایش برنا، https://www.civilica.com/Paper-ILDC03-ILDC03_026.html