» درباره ما » درباره گروه صنعتی شایان برق » خط مشی کیفی و ایمنی

خط مشی سیستم های یکپارچه و رسیدگی به شکایت مشتریان

شرکت مهندسی شایان برق ، بزرگترین طراح و تولید کننده محصولات زیبا سازی شهری و محیطی ، الکتریکی ، الکترونیکی و فلزی  بدینوسیله تعهد و اراده خود را پیرامون پیاده سازی ، حفظ ، توسعه و ارتقای نظام مدیریت یکپارچه ( IMS ) و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ( ISO 10002  ) شامل سیستم های :

مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد Iso 9001:2008

مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO 14001 : 2004

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد ohsas 18001 : 2007

مدیریت رسیدگی به شکایت  مشتری بر مبنای استاندارد ISo1002 : 2004

اعلام نموده و ضمن رعایت اصول ذیل ، تمامی تلاش و همت خود را در تخصیص منابع مالی و انسانی لازم برای پیاده شدن تمامی الزامات و خواسته های استانداردهای فوق به کار خواهد بست . از اینرو مدیریت ارشد سازمان نیز از کلیه پرسنل متخصص ، سختکوش و متعهد شرکت تقاضا دارد ضمن رعایت این اصول تمامی تلاش خود را در راستای بهبود هر چه بیشتر نظام مدیریت یکپارچه و رسیدگی به شکایت مشتری ، بکار گیرند .

تعهد به افزایش رضایتمندی مشتریان با ارائه محصولات متنوع و با کیفیت و خدمات پس از فروش گسترده

تعهد در رعایت الزامات استاندارد ISO 10002  در رسیدگی به شکایات مشتریان به منظور رعایت حقوق مشتریان و کسب رضایت بیشتر آنها

افزایش توان رقابتی سازمان در بازارهای داخلی و خارجی جهت کسب سهم بیشتری از بازار

تعهد به پیشگیری از تولید و انتشار آلودگیهای زیست محیطی در تمامی فرآیندهای ساخت و نصب

تعهد به رعایت و تبعیت از استانداردها ، قوانین ، الزامات ملی و بین المللی تعیین شده پیرامون کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل

تعهد به پیشگیری ، کاهش و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار

تعهد به ایجاد و برقراری ارتباط موثر و پویا با پرسنل و مشتریان و طرفهای ذینفع در جهت بهبود مستمر عملکردهای کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی

تعهد به ایجاد و بکار گیری جریان اطلاعات صحیح در درون سازمان در جهت بهبود مستمر در تمامی جنبه های مدیریت ، تولید ، خدمات و فرآیندهای مرتبط

تعهد به حفظ سلامت و بهداشت کار پرسنل و ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنان به همراه جلب مشارکت آنها در بهبود مستمر عملکرد سازمان

تعهد به شناسائی ، درک و رفع نیازهای مشتریان سازمان

تعهد به استفاده از خدمات پیمانکاران و تامین کنندگان متعهد به رعایت الزامات مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی

تعهد به مدیریت بهینه سازی مصرف منابع از جمله انرژی ، کاهش ضایعات تولیدی و بازیافت آن

تعهد به شناسائی ، ارزیابی و کنترل شرایط اضطراری با تهیه طرح های واکنشی و انجام مانورهای دوره ای

تعهد به کنترل و کاهش حوادث و ریسکهای غیر قابل تحمل