عرض التفاصيل أعلنت

قرارداد انتقال تكنولوژي توليد چراغ‌هاي ضد انفجار با شركت فنلاندي

قرارداد انتقال تكنولوژي توليد چراغ‌هاي ضد انفجار با شركت فنلاندي

قرارداد انتقال تكنولوژي توليد چراغ‌هاي ضد انفجار با شركت فنلاندي امضا شد

 قرارداد انتقال تكنولوژي توليد چراغ‌هاي ضدانفجار LED بين يك شركت ملترون فنلاند و شايان برق اراك منعقد شد.

به گزارش ايسنا، منطقه مركزي، استاندار مركزي در حاشيه انعقاد قرارداد انتقال تكنولوژي جهت توليد مشترك چراغ‌ها ضد انفجار LED   در صنايع نفت گاز و پتروشيمي شركت ملترون فنلاند با شركت شايان برق استان مركزي تصريح كرد: امروز در اجراي يكي از بخش‌هاي اقتصاد مقاومتي شاهد حضور سفير فنلاند در استان مركزي و امضاي قرارداد همكاري و توليد مشترك بين شركت فنلاندي و شركت باسابقه شايان برق در استان مركزي هستيم.

سيد علي آقازاده با تاكيد بر اينكه اين قرارداد به منظور انتقال تكنولوژي منعقد شد و به نظر مي‌رسد يكي از قرادادهاي مهم براي استان مركزي و كشور باشد، افزود: اين انتقال تكنولوژي ايران را در خاورميانه منحصر به فرد خواهد كرد چراكه به توليد لامپ‌هاي ضدانفجار در صنايع نفتي، گازي، انرژي و ... مي‌انجامد و مي‌تواند به عنوان يك كار مهم در حوزه اقتصادمقاومتي اثربخش باشد.

استاندار مركزي تصريح كرد: امروز كه موضوع تحريم‌ها و اعمال محدوديت براي ايران مطرح است انعقاد اين قرارداد توسط بخش خصوصي با كشور صاحب تكنولوژي مانند فنلاند اقدام مثبتي است.

به گزارش ايسنا، در اين آيين مديرعامل شركت شايان برق استان مركزي بيان كرد: شركت شايان برق يكي از شركت‌هاي بي حاشيه استان مركزي و با وجود درگيري برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي با چالش اين شركت در مسير فعاليت و توسعه توليدات خود گام برمي‌دارد.

محمد بيرانوند با تاكيد بر اينكه براي توسعه بيشتر بايد به سمت تكنولوژي نوين رفت و فنلاند بيشترين صادرات را در حوزه فكر و تكنولوژي دارند، افزود: شركت شايان برق استان مركزي در زمينه توليد برج‌هاي نوري، پيشرفته‌ترين چراغ‌هاي LED   را با حداكثر كيفيت توليد مي‌كند و طي 15 سال اخير همواره شركت نمونه استان و كشور بوده است و پيش‌بيني مي‌شود طي سه سال آينده كه انتقال تكنولوژي به صورت كامل انجام شد منطقه خاورميانه را با توليدات خود تحت پوشش قرار دهد.

وي بيان كرد: در كشورهاي نفت‌خيز و صاحب معدن يكي از مسائل اساسي روشنايي است، چراغ‌هاي معمولي در فضاهاي همراه با گاز با يك جرقه خطرآفرين هستند و به همين دليل براي اولين بار تكنولوژي توليد چراغ‌هاي ضد انفجار LED   توسط شايان برق از فنلاند وارد ايران مي‌شود كه به هيچ عنوان قابل انفجار نيست و اين امر بازار  گسترده‌اي براي شركت ايجاد خواهد كرد.

مديرعامل شركت شايان برق افزود: علاوه بر مذاكره با شركت ملترون فنلاند جهت انتقال تكنولوژي با مراكز نفتي نيز مذاكره انجام شده است كه با شروع قرارداد بتوانيم توليد را دنبال و صنايع نفتي و معدني را از اين حيث خودكفا كنيم، البته وجوه ديگر تكنولوژي مدنظر است و جهت انتقال تكنولوژي و توليد پايه‌هاي استاندارد روشنايي با سوئد مذاكره خواهيم داشت.

در اين مراسم مديرعامل شركت توليد ملترون فنلاند بيان كرد: فنلاند كشور تكنولوژي‌هاست و شركت‌هاي بزرگ با برندهاي بين‌المللي در فنلاند مستقر هستند.

ويله پتري سيتونن گفت: توسعه تعامل و بيزينس شروع كار است، اما ايجاد اعتماد بين ايران و فنلاند امري مهمتر است، اگر اين اعتماد را از شايان برق دريافت نمي‌كرديم شايد حضور در ايران كاري دشوار بود اما با اين اعتماد وارد بازار ايران شديم و برنامه بر اين است كه به تدريج پيش رويم و انتقال تكنولوژي از شركت ملترون به شايان برق انجام گيرد.

٢٣ ذوالحجه ١٤٣٩ ۱۸:۲۵
عدد الزيارات : 1,294

نظرات بينندگان

شخصيات تركت: 500
التعليق مطلوب