پروژه ها

Loading
گروه صنعتی شایان برق؛ کارآفرین برتر استان مرکزی در سال 1401
استاندار مرکزی: کارآفرینان محور پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار به شمار می آیند.
انتخاب گروه صنعتی شایان برق به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 1400
گروه صنعتی شایان برق در سال 1400 بار دیگر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی انتخاب شد.