اخذ پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی گروه صنعتی شایان برق
افتتاح واحد آموزش بین کارگاهی شرکت شایان برق توسط رئیس محترم فنی حرفه ای جناب آقای مهندس جلیلوند

پروژه ها

Loading