» محصولات » روشنایی فضای باز

روشنایی خارجی

چراغ خیابانی LED هیمالیا 100 وات

SH-SL-100S-H

چراغ خیابانی LED با توان 100 وات با استفاده از SMD LED با بهره نوری بالا ، دارای دستک قابل تنظیم و قابلیت تولید انواع پخش نور
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED هیمالیا 150 وات

SH-SL-150S-H

چراغ خیابانی LED با توان 150 وات با استفاده از SMD LED با بهره نوری بالا ، دارای دستک قابل تنظیم و قابلیت تولید انواع پخش نور
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED هیمالیا 200 وات

SH-SL-200S-H

چراغ خیابانی LED با توان 200 وات با استفاده از SMD LED با بهره نوری بالا ، دارای دستک قابل تنظیم و قابلیت تولید انواع پخش نور
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  هیمالیا 100 وات

SH-FL-100S-H

نورافکن LED مدل هیمالیا مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  هیمالیا 150 وات

SH-FL-150S-H

نورافکن LED مدل هیمالیا مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  هیمالیا 200 وات

SH-FL-200S-H

نورافکن LED مدل هیمالیا مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل شهباز 100 وات

SH-SL-100 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل شهباز 120 وات

SH-SL-120 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز 150 وات

SH-SL-150 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز - 100 وات ماژولار

SH-SL-100 S

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز- 150 وات ماژولار

SH-SL-150 S

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل دنا 48 وات

SH-SL-48 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل دنا 60 وات

SH-SL-60 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل دنا 80 وات

SH-SL-80 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل سهند 12 وات

SH-SL-12 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۹۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل سهند 20 وات

SH-SL-20 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۹۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل سهند 24 وات

SH-SL-24 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۹۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل سهند 30 وات

SH-SL-30 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل تفتان 35 وات

SH-SL-35 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۶۶۵,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 60 وات

SH-SL-60 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 120 وات

SH-SL-120 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 150 وات

SH-SL-150 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-20 وات

SH-SL-20 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۹۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-30 وات

SH-SL-30 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-50 وات

SH-SL-50 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-60 وات

SH-SL-60 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا- 80 وات

SH-SL-80 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-100 وات

SH-SL-100 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا-120 وات

SH-SL-120 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل آتریا -150 وات

SH-SL-150 B

چراغ LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 60 وات

SH-FL-L60

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  الماس 100 وات

SH-FL-100C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 150 وات (ماژولار)
دارای بهره نوری بالا، قابلیت تولید انواع پخش نور و پرتاب نوری مناسب
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  الماس 120 وات

SH-FL-120C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 150 وات

SH-FL-150C

نور افکن LED مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 200 وات

SH-FL-200C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 200 وات (ماژولار)

SH-FL-200S

دارای بهره نوری بالا، قابلیت تولید انواع پخش نور و پرتاب نوری مناسب
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 30 وات

SH-FL-30H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۹۸۲,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 60 وات

SH-FL-60H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 80 وات

SH-FL-80H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 100 وات

SH-FL-100H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 120وات

SH-FL-120H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 300 وات

SH-FL-300S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 600 وات

SH-FL-600S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 900 وات

SH-FL-900S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 30 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-30

قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۷۶۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 90 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-90

قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 120 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-120

نور افکن LED هفت رنگ قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز 15 وات

SH-GLA-15

(۳ رای)
چراغ پارکی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۷۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز 30 وات

SH-GLA-30

چراغ خیابانی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۸۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز2-30 وات

SH-GLA2-30

چراغ پارکی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۷۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز2-50 وات