» محصولات » روشنایی فضای باز

روشنایی خارجی

چراغ خیابانی LED مدل شهباز 100 وات

SH-SL-100 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز 120 وات

SH-SL-120 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز 150 وات

SH-SL-150 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز - 100 وات ماژولار

SH-SL-100 S

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل شهباز- 150 وات ماژولار

SH-SL-150 S

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل دنا 48 وات

SH-SL-48 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل دنا 60 وات

SH-SL-60 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل دنا 80 وات

SH-SL-80 H

چراغ خیابانی LED دارای پخش نور استاندارد با قابلیت تولید و استفاده در دو نوع برق شهری و سیستم خورشیدی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل سهند 12 وات

SH-SL-12 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۸۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانی LED مدل سهند 20 وات

SH-SL-20 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۸۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل سهند 24 وات

SH-SL-24 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۸۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل سهند 30 وات

SH-SL-30 H

چراغ خیابانی LED جهت روشنایی معابر محلی ، کوچه ها و خیابان های فرعی
۸۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 35 وات

SH-SL-35 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۶۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 60 وات

SH-SL-60 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۷۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 120 وات

SH-SL-120 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل تفتان 150 وات

SH-SL-150 C

چراغ خیابانی LED با ظاهری زیبا جهت روشنایی کلیه معابر
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-20 وات

SH-SL-20 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۸۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-30 وات

SH-SL-30 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۹۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-50 وات

SH-SL-50 A

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-60 وات

SH-SL-60 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا- 80 وات

SH-SL-80 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-100 وات

SH-SL-100 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا-120 وات

SH-SL-120 B

چراغ خیابانی LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ خیابانیLED مدل آتریا -150 وات

SH-SL-150 B

چراغ LED با استفاده از SMD LED دارای درب لولایی و لوله گیر قابل تنظیم
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 60 وات

SH-FL-L60

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۸۲۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  الماس 100 وات

SH-FL-100C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED  الماس 120 وات

SH-FL-120C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 150 وات

SH-FL-150C

نور افکن LED مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 200 وات

SH-FL-200C

نورافکن LED مدل الماس مناسب جهت روشنایی محوطه ها و پارکینگ ها
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED الماس 200 وات (ماژولار)

SH-FL-200S

دارای بهره نوری بالا، قابلیت تولید انواع پخش نور و پرتاب نوری مناسب
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 30 وات

SH-FL-30H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 60 وات

SH-FL-60H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 80 وات

SH-FL-80H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 100 وات

SH-FL-100H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED زمرد 120وات

SH-FL-120H

قابلیت تولید نور به رنگ های سفید ، زرد ، سبز ، قرمز و آبی
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 300 وات

SH-FL-300S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 600 وات

SH-FL-600S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED پولاریس 900 وات

SH-FL-900S

مناسب جهت بکارگیری محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها ، استادیوم های ورزشی ، پارکینگ ها و ...
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 30 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-30

قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۶۵۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 90 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-90

قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نورافکن LED عقیق 120 وات (هفت رنگ)

SH-FLM-120

نور افکن LED هفت رنگ قابل استفاده برای نورپردازی در میادین ، محوطه ها و ...
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز 15 وات

SH-GLA-15

(۲)
چراغ پارکی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۶۶۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز 30 وات

SH-GLA-30

چراغ خیابانی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز2-30 وات

SH-GLA2-30

چراغ پارکی LED مدل البرز با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۷۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل البرز2-50 وات

SH-GLA2-50

چراغ پارکی LED البرز امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل زاگرس 50 وات

SH-GLZ-50

چراغ پارکی LED مدل زاگرس با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
چراغ پارکی LED مدل لونا 50 وات

SH-GLL-50

چراغ پارکی LED مدل لونا با امکان نصب به دو صورت ایستاده و آویز
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان

فیلتر محصولاتروشنایی فضای باز370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385تماس با ما

 
کارخانه
اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد) ، خیابان مبتکران ،  
گروه صنعتی شایان برق 
تلفن: 9-33553248-086  همراه : 09123142970
فاکس:33554118-086


دفتر تهران
تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، کوچه منصور، پلاک5،
ساختمان شایان، طبقه اول
تلفن : 8-88709264-021
پست الکترونیکی:            info@shayanbargh.com

نقشه


logo-samandehi

آمار بازدیدکنندگان

۵۰ نفر
۹۰,۶۵۶ نفر
۷۸ نفر
۵۶۷ نفر