» محصولات » پایه روشنایی

فیلتر محصولات

متراژ341,342,343,344پایه روشنایی

پایه چراغ تزئینی گهر 6 متری با دستک 1 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 6 متری یک طرفه مناسب جهت نصب چراغ پارکی LED
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ تزئینی گهر 5 متری با دستک 2 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 5 متری دو طرفه مناسب جهت نصب چراغ پارکی LED
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ تزئینی گهر 5 متری با دستک 1 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 5 متری یک طرفه مناسب جهت نصب چراغ پارکی LED
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی زاگرس آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 50 وات
پایه چراغ پارکی زاگرس آلومینیومی به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 50 وات
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط به همراه دو عدد سرچراغی 30 وات البرز

SH-GLBD-30

پایه چراغ پارکی ترکیب آلومینیوم و فلز طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه دو عدد سرچراغی 30 وات البرز
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی آلومینیومی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراع یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 50 وات
پایه چراغ پارکی آلومینیومی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراع یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 50 وات
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 50 وات
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 50 وات
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط 2 به همراه دو عدد سرچراغی 30 وات البرز
پایه چراغ پارکی فلزی طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه دو عدد سرچراغی 30 وات البرز
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی زاگرس آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 30 وات
پایه چراغ پارکی زاگرس آلومینیومی به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 30 وات
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط به همراه دو عدد سرچراغی 15 وات البرز

SH-GLBD-15

پایه چراغ پارکی ترکیب آلومینیوم و فلز طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه دو عدد سرچراغی 15 وات البرز
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی آلومینیومی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراع یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 30 وات
پایه چراغ پارکی آلومینیومی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراع یک عدد سرچراغی پارکی LED زاگرس 30 وات
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 30 وات
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 30 وات
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط 2 به همراه دو عدد سرچراغی 15 وات البرز
پایه چراغ پارکی فلزی طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه دو عدد سرچراغی 15 وات البرز
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 30 وات

SH-GLZA-30

پایه چراغ پارکی زاگرس به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 30 وات
۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی زاگرس آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 15 وات
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط به همراه یک عدد سرچراغی 30 وات البرز

SH-GLBS-30

پایه چراغ پارکی ترکیب آلومینیوم و فلز طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه یک عدد سرچراغی 30 وات البرز
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 15 وات
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 15 وات
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی بلوط به همراه یک عدد سرچراغی 15 وات البرز
پایه چراغ پارکی ترکیب آلومینیوم و فلز طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه یک عدد سرچراغی 15 وات البرز
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی فلزی بلوط 2 به همراه یک عدد سرچراغی 30 وات البرز
پایه چراغ پارکی فلزی طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه یک عدد سرچراغی 30 وات البرز
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی فلزی بلوط 2 به همراه یک عدد سرچراغی 15 وات البرز
پایه چراغ پارکی فلزی طرح بلوط به ارتفاع 3.5 متر به همراه یک عدد سرچراغی 15 وات البرز
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
پایه چراغ پارکی البرز ترکیب فلز و آلومینیوم به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ تزئینی گهر 4 متری با دستک 2 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 4 متری دو طرفه مناسب جهت نصب چراغ پارکی LED
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز آلومینیومی به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 15 وات
پایه چراغ پارکی البرز ترکیب فلز و آلومینیوم به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED البرز 30 وات
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ تزئینی گهر 3 متری با دستک 2 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 3 متری دوطرفه مناسب جهت نصب چراغ پارکی LED
۹۷۵,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 15 وات
پایه چراغ پارکی البرز به ارتفاع 3 متر به همراه یک عدد سرچراغی پارکی LED مدل البرز 15 وات
۹۷۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ تزئینی گهر 3 متری با دستک 1 طرفه
پایه چراغ تزئینی گهر 3 متری
۹۴۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ پارکی سحر
پایه چراغ پارکی سحر 3 متری
۷۰۰,۰۰۰ تومان
پایه چراغ چمنی سحر
پایه چراغ چمنی سحر 90 سانتی متری
۴۶۰,۰۰۰ تومان
برج روشنایی
برج های روشنایی به منظور روشـنایی محوطه های وسـیع مانند پارکینگ ها، اســـکله ها و … با استفاده از نصب پروژکــتور بر روی سبد با شکل های مختلف کاربرد دارند
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
موجود نیست
پایه چراغ چندوجهی
این محصول به همراه سرانداز (دستک) جهت نصب انواع چراغ خیابانی به منظور روشنایی معابر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
برج سبد ثابت (استادیومی)
برج های روشنایی به منظور روشنایی محوطه های وسیع مانند پارکینگ ها ، اسکله ها و ... با استفاده از نصب پروژکتور
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
پایه های ترافیکی
این دسته از محصولات به منظور نصب علائم ، نشانه ها ، تابلو های راهنما و دوربین در معابر مورد استفاده قرار می گیرد.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
برج لتیس
برج های روشنایی لتیس به منظور روشنایی محوطه های وسیع مانند پارکینگ ها ، اسکله ها ، انبارهای نفت و ... با استفاده از نصب پروژکتور بر روی سبد کاربرد دارند.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
برج پرچم
برج پرچم دارای تنوع بسیار زیادی بر اساس متراژ و سفارشات مشتری می باشد.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

تماس با ما

 
کارخانه
اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد) ، خیابان مبتکران ،  
گروه صنعتی شایان برق 
تلفن: 9-33553248-086  همراه : 09123142970
فاکس:33554118-086


دفتر تهران
تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، کوچه منصور، پلاک5،
ساختمان شایان، طبقه اول
تلفن : 8-88709264-021
پست الکترونیکی:            info@shayanbargh.com

نقشه


logo-samandehi

آمار بازدیدکنندگان

۹۰ نفر
۴۸,۷۱۱ نفر
۳۱۴ نفر
۵۳۳ نفر