خبرنامه


آمار بازدیدکنندگان

تعداد کاربران آنلاین : ۱۳ نفر
بازدید کل : ۶۷۳,۰۴۱ نفر
بازدید امروز : ۱۵۰ نفر
بازدید دیروز : ۵۸۳ نفر
پربیننده ترین روز : ۶ بهمن ۱۳۹۶
بیشترین بازید روزانه : ۱,۰۰۲ نفر

افتخارات

 •  دارای لوح برند برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی در سال 1396

 •  دارای لوح برند برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی در سال 1395

 • دارای پروانه بهره برداری  از وزارت صنعت،معدن و تجارت

 • دارای رتبه 3 رشته برق از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • دارای پروانهR&D از وزارت صنعت،معدن وتجارت به شماره 29060

 • دارای پروانه واحد خدمات فنی و مهندسی به شماره32391

 • دارای لوح تقدیر کارآفرین نمونه در سال 1386

 • دارای لوح تقدیر کارآفرین نمونه در سال 1389

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1387

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1388

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1389

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1391

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1392

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1393

 • واحدنمونه صنعتی کشور به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 1394(تیر94)

 • دارای لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی در سال 1395

 • دارای لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان در سال 1389

 • دارای لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان در سال 1390

 • دارای لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان در سال 1392

 • دارای لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان در سال 1393

 • دارای لوح تقدیر صادر کننده نمونه در سال 1394(دی94)

.........................................................................................................................................................

 
  
 
 واحد صنعتی نمونه در سال 1396
 
         
واحد صنعتی نمونه در سال 1395

برند برتر صنعتی و معدنی

استان مرکزی در سال 1395

 صادر کننده نمونه در سال 1394 
   
 واحد صنعتی نمونه در سال 1394واحد صنعتی نمونه در سال 1394 
 
 

 
 صادر کننده نمونه در سال 1393واحد صنعتی نمونه در سال 1392صادر کننده نمونه در سال 1391
 
 

 
 واحد نمونه صنعتی در سال 1391صادر کننده نمونه در سال 1390صادر کننده نمونه در سال 1390
  
 
صادر کننده نمونه در سال 1390  واحد صنعتی نمونه در سال 1390واحد صنعتی نمونه در سال 1389
 
 
 
واحد نمونه صنعتی در سال 1388واحد نمونه صنعتی در سال 1386کار آفرین نمونه در سال 1386